Renowned Speakers

Sham Lal Nasa

Sham Lal Nasa

Indian Hospital Pharmacists Association, India

Omnyah El-Kharashi

Omnyah El-Kharashi

Ain Shams University, Egypt

David Harding

David Harding

Massey University, New Zealand

Asmaa Elshaer

Asmaa Elshaer

Ain Shams University, Egypt

Dalia Alaa El-Din Aly El-Waseef El-Wasee

Dalia Alaa El-Din Aly El-Waseef El-Wasee

Ain Shams University, Egypt

Doaa Ibrahim

Doaa Ibrahim

Ain Shams University , Egypt

Zakari Abdu

Zakari Abdu

Federal University, Nigeria

Amirah Mohd Gazzali

Amirah Mohd Gazzali

Universiti Sains Malaysia, Malaysia